Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Lượng chất đậm đặc 0,004000 mol/l
  • Nồng độ mol của dung dịch thể tích này được chuẩn hóa theo natri dodecyl sulfat (danh mục số 1.12533). Hiệu giá được xác định là 1.000 ở 20°C với độ không đảm bảo đo là ± 0,001. Hiệu giá này dành riêng cho phương pháp, thiết bị và điều kiện của phòng thí nghiệm chuẩn độ của Merck KGaA, Darmstadt, Đức.
  • Lưu ý: Độ chuẩn độ là hệ số hiệu chỉnh để điều chỉnh các biến thể của dung dịch thể tích, thiết bị chuẩn độ, nhiệt độ và các điều kiện phòng thí nghiệm khác. Để có kết quả chuẩn độ chính xác, nên xác định độ chuẩn độ bằng thiết bị và điều kiện cụ thể của phòng thí nghiệm ngay sau khi mở lọ dung dịch mới và ở các khoảng thời gian đều đặn.

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hyamine® 1622-Solution Cho phép xác định (Chai thủy tinh 1l) Merck 1154801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hyamine® 1622-Solution Cho phép xác định (Chai thủy tinh 1l) Merck 1154801000”

Thông số kỹ thuật
  • Lượng chất đậm đặc 0,004000 mol/l
  • Nồng độ mol của dung dịch thể tích này được chuẩn hóa theo natri dodecyl sulfat (danh mục số 1.12533). Hiệu giá được xác định là 1.000 ở 20°C với độ không đảm bảo đo là ± 0,001. Hiệu giá này dành riêng cho phương pháp, thiết bị và điều kiện của phòng thí nghiệm chuẩn độ của Merck KGaA, Darmstadt, Đức.
  • Lưu ý: Độ chuẩn độ là hệ số hiệu chỉnh để điều chỉnh các biến thể của dung dịch thể tích, thiết bị chuẩn độ, nhiệt độ và các điều kiện phòng thí nghiệm khác. Để có kết quả chuẩn độ chính xác, nên xác định độ chuẩn độ bằng thiết bị và điều kiện cụ thể của phòng thí nghiệm ngay sau khi mở lọ dung dịch mới và ở các khoảng thời gian đều đặn.

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hyamine® 1622-Solution Cho phép xác định (Chai thủy tinh 1l) Merck 1154801000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hyamine® 1622-Solution Cho phép xác định (Chai thủy tinh 1l) Merck 1154801000”