Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Diện tích bề mặt riêng (BET): 460 – 520 m²/g
 • Thể tích lỗ rỗng: 0,71 – 0,78 ml/g
 • d 50 (nhiễu xạ laser, phân bố kích thước): 5 – 7 µm
 • Độ dày lớp 150 – 200 µm
 • Độ lệch độ dày lớp trên mỗi tấm ≤ 35 µm
 • Thử nghiệm sắc ký:
 • A) Steroidtest, pha thẳng
 • giá trị hRf
 • hydrocortison, pha thẳng: 10 – 20
 • Reichstein S, pha thẳng 20 – 30
 • Methyltestosterone pha thẳng 35 – 47
 • B) Xét nghiệm steroid, pha đảo ngược
 • methyltestosterone, xét nghiệm steroid 36 – 48
 • Reichstein S, xét nghiệm steroid 46 – 58
 • hydrocortison, xét nghiệm steroid 56 – 68

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất HPTLC Silica gel 60 CN F₂₅₄s (hộp đựng 25 cái) Merck 1164640001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất HPTLC Silica gel 60 CN F₂₅₄s (hộp đựng 25 cái) Merck 1164640001”

Thông số kỹ thuật
 • Diện tích bề mặt riêng (BET): 460 – 520 m²/g
 • Thể tích lỗ rỗng: 0,71 – 0,78 ml/g
 • d 50 (nhiễu xạ laser, phân bố kích thước): 5 – 7 µm
 • Độ dày lớp 150 – 200 µm
 • Độ lệch độ dày lớp trên mỗi tấm ≤ 35 µm
 • Thử nghiệm sắc ký:
 • A) Steroidtest, pha thẳng
 • giá trị hRf
 • hydrocortison, pha thẳng: 10 – 20
 • Reichstein S, pha thẳng 20 – 30
 • Methyltestosterone pha thẳng 35 – 47
 • B) Xét nghiệm steroid, pha đảo ngược
 • methyltestosterone, xét nghiệm steroid 36 – 48
 • Reichstein S, xét nghiệm steroid 46 – 58
 • hydrocortison, xét nghiệm steroid 56 – 68

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất HPTLC Silica gel 60 CN F₂₅₄s (hộp đựng 25 cái) Merck 1164640001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất HPTLC Silica gel 60 CN F₂₅₄s (hộp đựng 25 cái) Merck 1164640001”