Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 142-62-1
 • Số EC: 205-550-7
 • Công thức Hill: C₆H₁₂O₂
 • Khối lượng mol: 116,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,926 – 0,927
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hexanoic Acid để tổng hợp (C₆H₁₂O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8001980250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hexanoic Acid để tổng hợp (C₆H₁₂O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8001980250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 142-62-1
 • Số EC: 205-550-7
 • Công thức Hill: C₆H₁₂O₂
 • Khối lượng mol: 116,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,926 – 0,927
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hexanoic Acid để tổng hợp (C₆H₁₂O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8001980250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hexanoic Acid để tổng hợp (C₆H₁₂O₂, Chai thủy tinh 250 ml) Merck 8001980250”