Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-14-8
 • Số chỉ số EC: 607-196-00-2
 • Số EC: 203-838-7
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅COOH
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,917 – 0,919
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Heptanoic acid để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8075820500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Heptanoic acid để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8075820500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-14-8
 • Số chỉ số EC: 607-196-00-2
 • Số EC: 203-838-7
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅COOH
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,917 – 0,919
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Heptanoic acid để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8075820500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Heptanoic acid để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8075820500”