Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 517-28-2
  • Số EC: 208-237-3
  • Công thức Hill: C₁₆H₁₄O₆
  • Khối lượng mol: 302,28 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy (C₁₆H₁₄O₆, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy (C₁₆H₁₄O₆, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043020025”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 517-28-2
  • Số EC: 208-237-3
  • Công thức Hill: C₁₆H₁₄O₆
  • Khối lượng mol: 302,28 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy (C₁₆H₁₄O₆, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043020025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Hematoxylin cryst. (C.I. 75290) for microscopy (C₁₆H₁₄O₆, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043020025”