Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 593-85-1
 • Số EC: 209-813-7
 • Công thức Hill: C₃H₁₂N₆O₃
 • Công thức hóa học: (CH₅N₃)₂ * H₂CO₃
 • Khối lượng mol: 180,17 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Guanidinium carbonate để tổng hợp (C₃H₁₂N₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8206110100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Guanidinium carbonate để tổng hợp (C₃H₁₂N₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8206110100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 593-85-1
 • Số EC: 209-813-7
 • Công thức Hill: C₃H₁₂N₆O₃
 • Công thức hóa học: (CH₅N₃)₂ * H₂CO₃
 • Khối lượng mol: 180,17 g/mol
 • Xét nghiệm (HClO₄): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Guanidinium carbonate để tổng hợp (C₃H₁₂N₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8206110100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Guanidinium carbonate để tổng hợp (C₃H₁₂N₆O₃; Chai nhựa 100 g) Merck 8206110100”