Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn đông khô màu trắng
  • Công thức Hill: C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Granzyme B Substrate II, Fluorogenic (C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃, ống nhựa 1 mg) Merck 368059-1MG US1368059-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Granzyme B Substrate II, Fluorogenic (C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃, ống nhựa 1 mg) Merck 368059-1MG US1368059-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn đông khô màu trắng
  • Công thức Hill: C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Granzyme B Substrate II, Fluorogenic (C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃, ống nhựa 1 mg) Merck 368059-1MG US1368059-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Granzyme B Substrate II, Fluorogenic (C₃₇H₄₂F₃N₅O₁₃, ống nhựa 1 mg) Merck 368059-1MG US1368059-1MG”