Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 71989-31-6
 • Số EC: 276-259-0
 • Công thức Hill: C₂₀H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 337,37 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết của đồng phân đối quang: ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-β-Ala-Pro-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Pro-Pro-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Axit amin tự do xét nghiệm (GC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 94,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 6,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Pro-OH (C₂₀H₁₉NO₄, Chai nhựa 25g) Merck 8520170025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Pro-OH (C₂₀H₁₉NO₄, Chai nhựa 25g) Merck 8520170025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 71989-31-6
 • Số EC: 276-259-0
 • Công thức Hill: C₂₀H₁₉NO₄
 • Khối lượng mol: 337,37 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết của đồng phân đối quang: ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-β-Ala-Pro-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Pro-Pro-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Axit amin tự do xét nghiệm (GC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 94,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 6,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Pro-OH (C₂₀H₁₉NO₄, Chai nhựa 25g) Merck 8520170025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Pro-OH (C₂₀H₁₉NO₄, Chai nhựa 25g) Merck 8520170025”