Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 878797-01-4
 • Công thức Hill: C₃₀H₃₀N₂O₆
 • Khối lượng mol: 514,57 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong metanol): -49,0 – -43,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(157A)): ≥ 97 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tạp chất đơn (HPLC, diện tích%): ≤ 1,00 % (a/a)
 • Axetat (IC): ≤ 0,1 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 2,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH (C₃₀H₃₀N₂O₆; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8521950001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH (C₃₀H₃₀N₂O₆; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8521950001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 878797-01-4
 • Công thức Hill: C₃₀H₃₀N₂O₆
 • Khối lượng mol: 514,57 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong metanol): -49,0 – -43,0 °
 • Độ tinh khiết (TLC(157A)): ≥ 97 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tạp chất đơn (HPLC, diện tích%): ≤ 1,00 % (a/a)
 • Axetat (IC): ≤ 0,1 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 2,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH (C₃₀H₃₀N₂O₆; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8521950001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Phe-Ser(psiMe,Mepro)-OH (C₃₀H₃₀N₂O₆; Chai thủy tinh 1 g) Merck 8521950001”