Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 71989-28-1
 • Số EC: 276-258-5
 • Công thức Hill: C₂₀H₂₁NO₄S
 • Khối lượng mol: 371,46 g/mol
 • Màu (trực quan) trắng đến trắng nhạt
 • Sự xuất hiện của bột chất (trực quan)
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF) ≤ 150 Hazen
 • Nhận dạng (IR) vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đồng phân quang học ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC) ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Met-OH (HPLC) ≤ 0,2 % (a/a)
 • Fmoc-Met-Met-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (GC) ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)) ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)) ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF) hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit) ≥ 98,0 %
 • Nước (K. F.) ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC) ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC) ≤ 0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Met-OH (C₂₀H₂₁NO₄S, chai nhựa 100g) Merck 8520020100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Met-OH (C₂₀H₂₁NO₄S, chai nhựa 100g) Merck 8520020100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 71989-28-1
 • Số EC: 276-258-5
 • Công thức Hill: C₂₀H₂₁NO₄S
 • Khối lượng mol: 371,46 g/mol
 • Màu (trực quan) trắng đến trắng nhạt
 • Sự xuất hiện của bột chất (trực quan)
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF) ≤ 150 Hazen
 • Nhận dạng (IR) vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đồng phân quang học ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC) ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Met-OH (HPLC) ≤ 0,2 % (a/a)
 • Fmoc-Met-Met-OH (HPLC) ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (GC) ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)) ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)) ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF) hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit) ≥ 98,0 %
 • Nước (K. F.) ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC) ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC) ≤ 0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Met-OH (C₂₀H₂₁NO₄S, chai nhựa 100g) Merck 8520020100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Met-OH (C₂₀H₂₁NO₄S, chai nhựa 100g) Merck 8520020100”