Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 105047-45-8
 • Công thức Hill: C₂₁H₂₄N₂O₄
 • Khối lượng molL: 368,43 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0110)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 2,00 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Lys-OH (C₂₁H₂₄N₂O₄, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520230001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Lys-OH (C₂₁H₂₄N₂O₄, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520230001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 105047-45-8
 • Công thức Hill: C₂₁H₂₄N₂O₄
 • Khối lượng molL: 368,43 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0110)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 2,00 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Lys-OH (C₂₁H₂₄N₂O₄, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520230001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Lys-OH (C₂₁H₂₄N₂O₄, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520230001”