Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 86060-89-1
 • Công thức Hill: C₂₇H₂₂F₅NO₄
 • Khối lượng mol: 253,14 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong cloroform): -15,0 – -12,0 °
 • DCU (DC (0004)): ≤ 5 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (0,5 mmole trong 3 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Ile-OPfp (C₂₇H₂₂F₅NO₄; Chai nhựa 5 g) Merck 8522230005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Ile-OPfp (C₂₇H₂₂F₅NO₄; Chai nhựa 5 g) Merck 8522230005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 86060-89-1
 • Công thức Hill: C₂₇H₂₂F₅NO₄
 • Khối lượng mol: 253,14 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=1 trong cloroform): -15,0 – -12,0 °
 • DCU (DC (0004)): ≤ 5 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (0,5 mmole trong 3 ml DMF): hòa tan rõ ràng

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Ile-OPfp (C₂₇H₂₂F₅NO₄; Chai nhựa 5 g) Merck 8522230005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Ile-OPfp (C₂₇H₂₂F₅NO₄; Chai nhựa 5 g) Merck 8522230005”