Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 1228900-15-9
 • Công thức Hill: C₃₁H₃₆N₂O₆
 • Khối lượng mol: 532,63 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(157A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆; Chai nhựa 1 g) Merck 8522430001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆; Chai nhựa 1 g) Merck 8522430001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 1228900-15-9
 • Công thức Hill: C₃₁H₃₆N₂O₆
 • Khối lượng mol: 532,63 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(157A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆; Chai nhựa 1 g) Merck 8522430001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-D-Dpr(ivDde)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆; Chai nhựa 1 g) Merck 8522430001”