Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 177582-21-7
 • Công thức Hill: C₃₈H₃₃NO₅S
 • Khối lượng mol: 615,74 g/mol
 • màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 99 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 99 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 85,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Cys(Mmt)-OH (C₃₈H₃₃NO₅S, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520310001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Cys(Mmt)-OH (C₃₈H₃₃NO₅S, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520310001”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 177582-21-7
 • Công thức Hill: C₃₈H₃₃NO₅S
 • Khối lượng mol: 615,74 g/mol
 • màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,0 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 99 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 99 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 85,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Cys(Mmt)-OH (C₃₈H₃₃NO₅S, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520310001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Cys(Mmt)-OH (C₃₈H₃₃NO₅S, Chai thủy tinh 1g) Merck 8520310001”