Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 132388-59-1
 • Công thức Hill: C₃₈H₃₂N₂O₅
 • Khối lượng mol: 596,69 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,7 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Asn (Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Asn(Trt)-Asn(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Asn-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Axit amin tự do xét nghiệm (GC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất FMOC-Asn(Trt)-OH(C₃₈H₃₂N₂O₅, Chai nhựa 25g) Merck 8520440025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất FMOC-Asn(Trt)-OH(C₃₈H₃₂N₂O₅, Chai nhựa 25g) Merck 8520440025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 132388-59-1
 • Công thức Hill: C₃₈H₃₂N₂O₅
 • Khối lượng mol: 596,69 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,7 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Asn (Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Asn(Trt)-Asn(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Asn-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Axit amin tự do xét nghiệm (GC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011A)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(0811)): ≥ 98 %
 • Độ hòa tan (25 mmole trong 50 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 98,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,05 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất FMOC-Asn(Trt)-OH(C₃₈H₃₂N₂O₅, Chai nhựa 25g) Merck 8520440025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất FMOC-Asn(Trt)-OH(C₃₈H₃₂N₂O₅, Chai nhựa 25g) Merck 8520440025”