Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 71989-16-7
 • Số EC: 276-252-2
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₈N₂O₅
 • Khối lượng mol: 354,37 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(0110)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Độ tan1mmol trong 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: hòa tan rõ ràng
 • Nước (K. F.): ≤ 1,00 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Asn-OH (C₁₉H₁₈N₂O₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8522030005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Asn-OH (C₁₉H₁₈N₂O₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8522030005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 71989-16-7
 • Số EC: 276-252-2
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₈N₂O₅
 • Khối lượng mol: 354,37 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(0110)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Độ tan1mmol trong 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: hòa tan rõ ràng
 • Nước (K. F.): ≤ 1,00 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Asn-OH (C₁₉H₁₈N₂O₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8522030005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Asn-OH (C₁₉H₁₈N₂O₅; Chai nhựa 5 g) Merck 8522030005”