Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 154445-77-9
 • Công thức Hill: C₃₄H₄₀N₄O₇S
 • Khối lượng mol: 648,77 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết của đồng phân đối quang: ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Arg(Pbf)-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Arg-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (HPLC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011C)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(157B)): ≥ 98 %
 • Độ tan (12,5 mmol trong 25 ml DMF): tan rõ
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 1,0 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Arg(Pbf)-OH (C₃₄H₄₀N₄O₇S, Chai thủy tinh 5g) Merck 8520670005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Arg(Pbf)-OH (C₃₄H₄₀N₄O₇S, Chai thủy tinh 5g) Merck 8520670005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 154445-77-9
 • Công thức Hill: C₃₄H₄₀N₄O₇S
 • Khối lượng mol: 648,77 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến trắng nhạt
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Chỉ số màu (0,5 M trong DMF): ≤ 150 Hazen
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết của đồng phân đối quang: ≥ 99,8 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-ß-Ala-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Arg(Pbf)-Arg(Pbf)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Fmoc-Arg-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
 • Xét nghiệm axit amin tự do (HPLC): ≤ 0,2 %
 • Độ tinh khiết (TLC(011C)): ≥ 98 %
 • Độ tinh khiết (TLC(157B)): ≥ 98 %
 • Độ tan (12,5 mmol trong 25 ml DMF): tan rõ
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %
 • Nước (K. F.): ≤ 2,0 %
 • Etyl axetat (HS-GC): ≤ 1,0 %
 • Axetat (IC): ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fmoc-Arg(Pbf)-OH (C₃₄H₄₀N₄O₇S, Chai thủy tinh 5g) Merck 8520670005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fmoc-Arg(Pbf)-OH (C₃₄H₄₀N₄O₇S, Chai thủy tinh 5g) Merck 8520670005”