Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 518-47-8
 • Số EC: 208-253-0
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂₀H₁₀Na₂O₅
 • Khối lượng mol: 376,27 g/mol
 • Hình thức: Bột màu nâu đỏ, cuối cùng có các phần dạng hạt và sáng.
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 8.0): 490 – 492 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; đệm pH 8,0; canxi trên chất khô): ≥ 1850
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 10 %
 • Tính phù hợp làm chất chỉ thị (Chỉ số hấp phụ cho phép đo argentometry): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fluorescein sodium salt (c.i. 45350) ind (C₂₀H₁₀Na₂O₅, Chai thủy tinh 50g) Merck 1038870050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fluorescein sodium salt (c.i. 45350) ind (C₂₀H₁₀Na₂O₅, Chai thủy tinh 50g) Merck 1038870050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 518-47-8
 • Số EC: 208-253-0
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂₀H₁₀Na₂O₅
 • Khối lượng mol: 376,27 g/mol
 • Hình thức: Bột màu nâu đỏ, cuối cùng có các phần dạng hạt và sáng.
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 8.0): 490 – 492 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; đệm pH 8,0; canxi trên chất khô): ≥ 1850
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 10 %
 • Tính phù hợp làm chất chỉ thị (Chỉ số hấp phụ cho phép đo argentometry): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fluorescein sodium salt (c.i. 45350) ind (C₂₀H₁₀Na₂O₅, Chai thủy tinh 50g) Merck 1038870050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fluorescein sodium salt (c.i. 45350) ind (C₂₀H₁₀Na₂O₅, Chai thủy tinh 50g) Merck 1038870050”