Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Mật độ: 1,01 g/cm3 (20 °C)
  • Giá trị pH: 2,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
  • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,003 %; pH đệm 7,0): 180 – 200
  • Thử nghiệm ứng dụng: phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 1091930100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 1091930100”

Thông số kỹ thuật
  • Mật độ: 1,01 g/cm3 (20 °C)
  • Giá trị pH: 2,5 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
  • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,003 %; pH đệm 7,0): 180 – 200
  • Thử nghiệm ứng dụng: phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 1091930100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ferroin solution (1,10-phenanthroline iron(II) sulfate) 1/40 mol/l redox indicator (Chai thủy tinh 100 ml) Merck 1091930100”