Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 2353-45-9
 • Số EC: 219-091-5
 • Công thức Hill: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
 • Khối lượng mol: 808,86 g/mol
 • Hàm lượng thuốc nhuộm (quang phổ): ≥ 85 %
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λ max (ethanol 50 %): 622 – 626 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; ethanol 50 %): 1360 – 1610
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 10 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy (C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃, 25g) Merck 1040220025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy (C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃, 25g) Merck 1040220025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 2353-45-9
 • Số EC: 219-091-5
 • Công thức Hill: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
 • Khối lượng mol: 808,86 g/mol
 • Hàm lượng thuốc nhuộm (quang phổ): ≥ 85 %
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λ max (ethanol 50 %): 622 – 626 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; ethanol 50 %): 1360 – 1610
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 10 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy (C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃, 25g) Merck 1040220025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Fast green FCF (C.I. 42053) for microscopy (C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃, 25g) Merck 1040220025”