Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 629-14-1
 • Số chỉ số EC: 603-208-00-5
 • Số EC: 211-076-1
 • Công thức Hill: C₆H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: C₂H₅OCH₂CH₂OC₂H₅
 • Khối lượng mol: 118,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,841 – 0,843
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,01 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethylene glycol diethyl ether để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8203900050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethylene glycol diethyl ether để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8203900050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 629-14-1
 • Số chỉ số EC: 603-208-00-5
 • Số EC: 211-076-1
 • Công thức Hill: C₆H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: C₂H₅OCH₂CH₂OC₂H₅
 • Khối lượng mol: 118,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 95,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,841 – 0,843
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,01 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethylene glycol diethyl ether để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8203900050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethylene glycol diethyl ether để tổng hợp (C₆H₁₄O₂; Chai thủy tinh 50 ml) Merck 8203900050”