Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 97-63-2
 • Số chỉ số EC: 607-071-00-2
 • Số EC: 202-597-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 114,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,912 – 0,913
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005790100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005790100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 97-63-2
 • Số chỉ số EC: 607-071-00-2
 • Số EC: 202-597-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 114,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,912 – 0,913
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005790100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005790100”