Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 97-63-2
 • Số chỉ số EC: 607-071-00-2
 • Số EC: 202-597-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 114,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,912 – 0,913
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Eth Merck 8005790500yl methacrylate (stabilised) để tổng hợ (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8005790500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợ (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8005790500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 97-63-2
 • Số chỉ số EC: 607-071-00-2
 • Số EC: 202-597-5
 • Công thức Hill: C₆H₁₀O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 114,15 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,912 – 0,913
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Eth Merck 8005790500yl methacrylate (stabilised) để tổng hợ (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8005790500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl methacrylate (stabilised) để tổng hợ (C₆H₁₀O₂, Chai thủy tinh 500 ml) Merck 8005790500”