Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 541-41-3
 • Chỉ số EC số 607-020-00-4
 • Số EC: 208-778-5
 • Hill Công thức: C₃H₅ClO₂
 • Công thức hóa học: ClCOOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 108,52 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 – 1.140
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl chloroformate để tổng hợp (C₃H₅ClO₂, chai thủy tinh 250 ml) Merck 8008810250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl chloroformate để tổng hợp (C₃H₅ClO₂, chai thủy tinh 250 ml) Merck 8008810250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 541-41-3
 • Chỉ số EC số 607-020-00-4
 • Số EC: 208-778-5
 • Hill Công thức: C₃H₅ClO₂
 • Công thức hóa học: ClCOOC₂H₅
 • Khối lượng mol: 108,52 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 – 1.140
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl chloroformate để tổng hợp (C₃H₅ClO₂, chai thủy tinh 250 ml) Merck 8008810250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl chloroformate để tổng hợp (C₃H₅ClO₂, chai thủy tinh 250 ml) Merck 8008810250”