Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • liên hệ,emin.vn

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv (CH₃COOC₂H₅, Chai thủy tinh 1L) Merck 1109721000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv (CH₃COOC₂H₅, Chai thủy tinh 1L) Merck 1109721000”

Thông số kỹ thuật
  • liên hệ,emin.vn

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv (CH₃COOC₂H₅, Chai thủy tinh 1L) Merck 1109721000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl acetate for gas chromatography ECD and FID SupraSolv (CH₃COOC₂H₅, Chai thủy tinh 1L) Merck 1109721000”