Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3674-13-3
 • Số EC: 222-941-8
 • Hill Công thức: C₅H₈Br₂O₂
 • Khối lượng mol: 259,94 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 – 1.790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl 2,3-dibromopropionate để tổng hợp (C₅H₈Br₂O₂; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204180100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl 2,3-dibromopropionate để tổng hợp (C₅H₈Br₂O₂; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204180100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3674-13-3
 • Số EC: 222-941-8
 • Hill Công thức: C₅H₈Br₂O₂
 • Khối lượng mol: 259,94 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.788 – 1.790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethyl 2,3-dibromopropionate để tổng hợp (C₅H₈Br₂O₂; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204180100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethyl 2,3-dibromopropionate để tổng hợp (C₅H₈Br₂O₂; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204180100”