Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 141-43-5
 • Chỉ số EC số 603-030-00-8
 • Số EC: 205-483-3
 • Hill Công thức: C₂H₇NO
 • Công thức hóa học: NH₂CH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 61,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,015 – 1,016
 • Nước (K. F.): ≤ 0,25 %
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008490500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 141-43-5
 • Chỉ số EC số 603-030-00-8
 • Số EC: 205-483-3
 • Hill Công thức: C₂H₇NO
 • Công thức hóa học: NH₂CH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 61,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,015 – 1,016
 • Nước (K. F.): ≤ 0,25 %
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008490500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 500 ml) Merck 8008490500”