Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 141-43-5
 • Chỉ số EC số 603-030-00-8
 • Số EC: 205-483-3
 • Hill Công thức: C₂H₇NO
 • Công thức hóa học: NH₂CH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 61,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,015 – 1,016
 • Nước (K. F.): ≤ 0,25 %
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 1 l) Merck 8008491000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 1 l) Merck 8008491000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 141-43-5
 • Chỉ số EC số 603-030-00-8
 • Số EC: 205-483-3
 • Hill Công thức: C₂H₇NO
 • Công thức hóa học: NH₂CH₂CH₂OH
 • Khối lượng mol: 61,08 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,015 – 1,016
 • Nước (K. F.): ≤ 0,25 %
 • Tro sunfat: ≤ 0,1 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 1 l) Merck 8008491000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Ethanolamine để tổng hợp (C₂H₇NO, chai thủy tinh 1 l) Merck 8008491000”