Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3564-18-9
 • Số EC: 222-641-7
 • Công thức Hill: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
 • Khối lượng mol: 536,4 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 7.0): 434 – 440 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; đệm pH 7,0; canxi trên chất khô): 130 – 230

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) để phân tích (reagent for aluminium) (C₂₃H₁₅Na₃O₉S, Chai thủy tinh 25g) Merck 1031640025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) để phân tích (reagent for aluminium) (C₂₃H₁₅Na₃O₉S, Chai thủy tinh 25g) Merck 1031640025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3564-18-9
 • Số EC: 222-641-7
 • Công thức Hill: C₂₃H₁₅Na₃O₉S
 • Khối lượng mol: 536,4 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λmax. (đệm pH 7.0): 434 – 440 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,02 g/l; đệm pH 7,0; canxi trên chất khô): 130 – 230

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) để phân tích (reagent for aluminium) (C₂₃H₁₅Na₃O₉S, Chai thủy tinh 25g) Merck 1031640025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Eriochrome cyanine R (C.I. 43820) để phân tích (reagent for aluminium) (C₂₃H₁₅Na₃O₉S, Chai thủy tinh 25g) Merck 1031640025”