Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 151-21-3
 • Số EC: 205-788-1
 • Công thức Hill: C₁₂H₂₅NaO₄S
 • Công thức hóa học: C₁₂H₂₅OSO₂ONa
 • Khối lượng mol: 288,38 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ hai pha): ≥ 99
 • Độ tinh khiết tương đồng C-12: ≥ 98
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hòa tan (Ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; nước): ≤ 0,10
 • Clorua (Cl): ≤ 0,01 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,0001 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 1

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dodecyl sulfate sodium salt cho xét nghiệm hóa sinh và chất hoạt động bề mặt (C₁₂H₂₅NaO₄S, Chai thủy tinh 50g) Merck 1125330050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dodecyl sulfate sodium salt cho xét nghiệm hóa sinh và chất hoạt động bề mặt (C₁₂H₂₅NaO₄S, Chai thủy tinh 50g) Merck 1125330050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 151-21-3
 • Số EC: 205-788-1
 • Công thức Hill: C₁₂H₂₅NaO₄S
 • Công thức hóa học: C₁₂H₂₅OSO₂ONa
 • Khối lượng mol: 288,38 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ hai pha): ≥ 99
 • Độ tinh khiết tương đồng C-12: ≥ 98
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hòa tan (Ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; nước): ≤ 0,10
 • Clorua (Cl): ≤ 0,01 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,0001 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 1

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dodecyl sulfate sodium salt cho xét nghiệm hóa sinh và chất hoạt động bề mặt (C₁₂H₂₅NaO₄S, Chai thủy tinh 50g) Merck 1125330050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dodecyl sulfate sodium salt cho xét nghiệm hóa sinh và chất hoạt động bề mặt (C₁₂H₂₅NaO₄S, Chai thủy tinh 50g) Merck 1125330050”