Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 618-36-0
 • Số chỉ số EC: 612-107-00-5
 • Số EC: 210-545-8
 • Công thức Hill: C₈H₁₁N
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH(CH₃)NH₂
 • Khối lượng mol: 121,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,951 – 0,953
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất DL-1-Phenylethylamine để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất DL-1-Phenylethylamine để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212560100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 618-36-0
 • Số chỉ số EC: 612-107-00-5
 • Số EC: 210-545-8
 • Công thức Hill: C₈H₁₁N
 • Công thức hóa học: C₆H₅CH(CH₃)NH₂
 • Khối lượng mol: 121,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,951 – 0,953
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất DL-1-Phenylethylamine để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212560100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất DL-1-Phenylethylamine để tổng hợp (C₈H₁₁N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8212560100”