Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 101-84-8
 • Số EC: 202-981-2
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₀O
 • Công thức hóa học: (C₆H₅)₂O
 • Khối lượng mol: 170,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 24 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 28 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diphenyl ether để tổng hợp (C₁₂H₁₀O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209781000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diphenyl ether để tổng hợp (C₁₂H₁₀O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209781000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 101-84-8
 • Số EC: 202-981-2
 • Công thức Hill: C₁₂H₁₀O
 • Công thức hóa học: (C₆H₅)₂O
 • Khối lượng mol: 170,21 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 24 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 28 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diphenyl ether để tổng hợp (C₁₂H₁₀O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209781000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diphenyl ether để tổng hợp (C₁₂H₁₀O; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209781000”