Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (dưới dạng CH₃COOH): ≤ 0,001 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 – 1.101
 • Điểm nóng chảy: ≥ 18,0 °C
 • Các chất liên quan (GC) tuân thủ
 • Các chất dễ dàng carbon hóa phù hợp
 • Nước: ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide EMPLURA® (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 1l) Merck 1167431000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide EMPLURA® (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 1l) Merck 1167431000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (dưới dạng CH₃COOH): ≤ 0,001 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.099 – 1.101
 • Điểm nóng chảy: ≥ 18,0 °C
 • Các chất liên quan (GC) tuân thủ
 • Các chất dễ dàng carbon hóa phù hợp
 • Nước: ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide EMPLURA® (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 1l) Merck 1167431000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide EMPLURA® (C₂H₆OS, Chai thủy tinh 1l) Merck 1167431000”