Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Lớp: ACS
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,9 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0002 meq/g
 • Tỷ trọng (d 20 °C/20 °C): 1.101 – 1.103
 • Chiết suất (n 20/D): 1,478 – 1,481
 • Điểm nóng chảy: ≥ 18,0 °C
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0001 %
 • Chất liên quan (GC): tuân thủ
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide để phân tích (C₂H₆OS, Chai nhựa 1l) Merck 1029521011

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide để phân tích (C₂H₆OS, Chai nhựa 1l) Merck 1029521011”

Thông số kỹ thuật
 • CAS: 67-68-5
 • Số EC: 200-664-3
 • Lớp: ACS
 • Công thức Hill: C₂H₆OS
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 78,13 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,9 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0002 meq/g
 • Tỷ trọng (d 20 °C/20 °C): 1.101 – 1.103
 • Chiết suất (n 20/D): 1,478 – 1,481
 • Điểm nóng chảy: ≥ 18,0 °C
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0001 %
 • Chất liên quan (GC): tuân thủ
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide để phân tích (C₂H₆OS, Chai nhựa 1l) Merck 1029521011

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide để phân tích (C₂H₆OS, Chai nhựa 1l) Merck 1029521011”