Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 2206-27-1
 • Số EC: 218-617-0
 • Công thức đồi: C₂D₆OS
 • Khối lượng mol: 84,17 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,9 %
 • Nước – K. Fischer, H₂O + D₂O: ≤ 0,03 %
 • Tetrametylsilan (phổ NMR): 0,1
 • Nước – NMR, H₂O: ≤ 0,02 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (C₂D₆OS, Ống thủy tinh 10×0,6ml) Merck 1035870025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (C₂D₆OS, Ống thủy tinh 10×0,6ml) Merck 1035870025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 2206-27-1
 • Số EC: 218-617-0
 • Công thức đồi: C₂D₆OS
 • Khối lượng mol: 84,17 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,9 %
 • Nước – K. Fischer, H₂O + D₂O: ≤ 0,03 %
 • Tetrametylsilan (phổ NMR): 0,1
 • Nước – NMR, H₂O: ≤ 0,02 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (C₂D₆OS, Ống thủy tinh 10×0,6ml) Merck 1035870025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (C₂D₆OS, Ống thủy tinh 10×0,6ml) Merck 1035870025”