Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 2206-27-1
 • Số EC: 218-617-0
 • Công thức đồi: C₂D₆OS
 • Công thức hóa học: (CD₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 84,17 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,80 %
 • Nước (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra
 • Nước (NMR, H₂O): ≤ 0,020 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide-d6 deuteration degre (C₂D₆OS, Ống vách ngăn 10ml) Merck 1034240010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide-d6 deuteration degre (C₂D₆OS, Ống vách ngăn 10ml) Merck 1034240010”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 2206-27-1
 • Số EC: 218-617-0
 • Công thức đồi: C₂D₆OS
 • Công thức hóa học: (CD₃)₂SO
 • Khối lượng mol: 84,17 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,80 %
 • Nước (K. Fischer, H₂O + D₂O): ≤ 0,030 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra
 • Nước (NMR, H₂O): ≤ 0,020 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dimethyl sulfoxide-d6 deuteration degre (C₂D₆OS, Ống vách ngăn 10ml) Merck 1034240010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dimethyl sulfoxide-d6 deuteration degre (C₂D₆OS, Ống vách ngăn 10ml) Merck 1034240010”