Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 108-20-3
 • Chỉ số EC số 603-045-00-X
 • Số EC: 203-560-6
 • Hill Công thức: C₆H₁₄O
 • Công thức hóa học: [(CH₃)₂CH]₂O
 • Khối lượng mol: 102,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,722 – 0,724
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,005 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diisopropyl ether (stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) để tổng hợp (C₆H₁₄O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008661000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diisopropyl ether (stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) để tổng hợp (C₆H₁₄O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008661000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 108-20-3
 • Chỉ số EC số 603-045-00-X
 • Số EC: 203-560-6
 • Hill Công thức: C₆H₁₄O
 • Công thức hóa học: [(CH₃)₂CH]₂O
 • Khối lượng mol: 102,18 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,722 – 0,724
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,005 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diisopropyl ether (stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) để tổng hợp (C₆H₁₄O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008661000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diisopropyl ether (stabilized with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)) để tổng hợp (C₆H₁₄O, Chai thủy tinh 1l) Merck 8008661000”