Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 143-16-8
 • Số EC: 205-588-4
 • Công thức Hill: C₁₂H₂₇N
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅NH(CH₂)₅CH₃
 • Khối lượng mol: 185,35 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,786 – 0,787
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dihexylamine để tổng hợp (C₁₂H₂₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dihexylamine để tổng hợp (C₁₂H₂₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204650100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 143-16-8
 • Số EC: 205-588-4
 • Công thức Hill: C₁₂H₂₇N
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₅NH(CH₂)₅CH₃
 • Khối lượng mol: 185,35 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,786 – 0,787
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dihexylamine để tổng hợp (C₁₂H₂₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dihexylamine để tổng hợp (C₁₂H₂₇N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8204650100”