Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-42-2
 • Số chỉ số EC: 603-071-00-1
 • Số EC: 203-868-0
 • Công thức Hill: C₄H₁₁NO₂
 • Công thức hóa học: NH(CH₂CH₂OH)₂
 • Khối lượng mol: 105,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC): ≥ 99,5 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 26 – 28 °C
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0001 %
 • Ethanolamine (GC): ≤ 0,3 %
 • Triethanolamine (GC): ≤ 0,3 %
 • Tro sunfat (600 °C): ≤ 0,005 %
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 0,25 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diethanolamine để phân tích EMSURE® (C₄H₁₁NO₂) Merck 1162051000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diethanolamine để phân tích EMSURE® (C₄H₁₁NO₂) Merck 1162051000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-42-2
 • Số chỉ số EC: 603-071-00-1
 • Số EC: 203-868-0
 • Công thức Hill: C₄H₁₁NO₂
 • Công thức hóa học: NH(CH₂CH₂OH)₂
 • Khối lượng mol: 105,14 g/mol
 • Xét nghiệm (GC): ≥ 99,5 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Điểm nóng chảy: 26 – 28 °C
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0001 %
 • Ethanolamine (GC): ≤ 0,3 %
 • Triethanolamine (GC): ≤ 0,3 %
 • Tro sunfat (600 °C): ≤ 0,005 %
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 0,25 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Diethanolamine để phân tích EMSURE® (C₄H₁₁NO₂) Merck 1162051000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Diethanolamine để phân tích EMSURE® (C₄H₁₁NO₂) Merck 1162051000”