Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 75-09-2
 • Số EC: 200-838-9
 • Công thức Hill: CH₂Cl₂
 • Khối lượng mol: 84,93 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0003 meq/g
 • Clo tự do (dưới dạng Cl): ≤ 0,00002 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,002 %
 • Nước: ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dichloromethane (CH₂Cl₂, Drum stainl. st. 10l) Merck 1070206010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dichloromethane (CH₂Cl₂, Drum stainl. st. 10l) Merck 1070206010”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 75-09-2
 • Số EC: 200-838-9
 • Công thức Hill: CH₂Cl₂
 • Khối lượng mol: 84,93 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Xuất hiện: rõ ràng
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Axit chuẩn độ: ≤ 0,0003 meq/g
 • Clo tự do (dưới dạng Cl): ≤ 0,00002 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,002 %
 • Nước: ≤ 0,02 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dichloromethane (CH₂Cl₂, Drum stainl. st. 10l) Merck 1070206010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dichloromethane (CH₂Cl₂, Drum stainl. st. 10l) Merck 1070206010”