Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 629-45-8
 • Số EC: 211-091-3
 • Công thức đồi: C₈H₁₈S₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃SS(CH₂)₃CH₃
 • Khối lượng mol: 178,36 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,936 – 0,938
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibutyl disulfide để tổng hợp (C₈H₁₈S₂; Chai thủy tinh 25 ml) Merck 8202420025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibutyl disulfide để tổng hợp (C₈H₁₈S₂; Chai thủy tinh 25 ml) Merck 8202420025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 629-45-8
 • Số EC: 211-091-3
 • Công thức đồi: C₈H₁₈S₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₃SS(CH₂)₃CH₃
 • Khối lượng mol: 178,36 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,936 – 0,938
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibutyl disulfide để tổng hợp (C₈H₁₈S₂; Chai thủy tinh 25 ml) Merck 8202420025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibutyl disulfide để tổng hợp (C₈H₁₈S₂; Chai thủy tinh 25 ml) Merck 8202420025”