Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 132-65-0
 • Số EC: 205-072-9
 • Công thức Hill: C₁₂H₈S
 • Khối lượng mol: 184,26 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 96 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 99 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibenzothiophene để tổng hợp (C₁₂H₈S; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibenzothiophene để tổng hợp (C₁₂H₈S; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204090025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 132-65-0
 • Số EC: 205-072-9
 • Công thức Hill: C₁₂H₈S
 • Khối lượng mol: 184,26 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 96 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 99 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dibenzothiophene để tổng hợp (C₁₂H₈S; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dibenzothiophene để tổng hợp (C₁₂H₈S; Chai thủy tinh 25 g) Merck 8204090025”