Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 24424-99-5
 • Số EC: 246-240-1
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈O₅
 • Khối lượng mol: 218,25 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng
 • Sự xuất hiện của chất (trực quan): tinh thể đến chất rắn kết tinh
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Di-tert-butyl dicarbonate (C₁₀H₁₈O₅; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8522610100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Di-tert-butyl dicarbonate (C₁₀H₁₈O₅; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8522610100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 24424-99-5
 • Số EC: 246-240-1
 • Công thức Hill: C₁₀H₁₈O₅
 • Khối lượng mol: 218,25 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng
 • Sự xuất hiện của chất (trực quan): tinh thể đến chất rắn kết tinh
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Di-tert-butyl dicarbonate (C₁₀H₁₈O₅; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8522610100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Di-tert-butyl dicarbonate (C₁₀H₁₈O₅; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8522610100”