Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7782-85-6
 • Số EC: 231-448-7
 • Công thức Hill: HNa₂O₄P * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 268,07 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): 98,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 8,7 – 9,3
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate (HNa₂O₄P * 7 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1065751000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate (HNa₂O₄P * 7 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1065751000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7782-85-6
 • Số EC: 231-448-7
 • Công thức Hill: HNa₂O₄P * 7 H₂O
 • Khối lượng mol: 268,07 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): 98,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước, 25 °C): 8,7 – 9,3
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 0,001 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate (HNa₂O₄P * 7 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1065751000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate (HNa₂O₄P * 7 H₂O, chai nhựa 1kg) Merck 1065751000”