Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10028-24-7
 • Số EC: 231-448-7
 • Công thức Hill: HNa₂O₄P * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 177,99 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,5 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước): 9,0 – 9,2
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0003 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (HNa₂O₄P * 2 H₂O, chai nhựa 500g) Merck 1065800500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (HNa₂O₄P * 2 H₂O, chai nhựa 500g) Merck 1065800500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10028-24-7
 • Số EC: 231-448-7
 • Công thức Hill: HNa₂O₄P * 2 H₂O
 • Khối lượng mol: 177,99 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 99,5 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Giá trị pH (5 %; nước): 9,0 – 9,2
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0003 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,001 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (HNa₂O₄P * 2 H₂O, chai nhựa 500g) Merck 1065800500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate (HNa₂O₄P * 2 H₂O, chai nhựa 500g) Merck 1065800500”