Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 6487-48-5
 • Số EC: 209-506-8
 • Công thức Hill: C₂K₂O₄ * H₂O
 • Khối lượng mol: 184,24 g/mol
 • Xét nghiệm (đo oxy hóa): 99,5 – 101,0 %
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Tính trung lập: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,02 %
 • Các chất bị sẫm màu bởi axit sunfuric nóng: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Potassium oxalate monohydrate để phân tích (K₂C₂O₄ * H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1050730250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Potassium oxalate monohydrate để phân tích (K₂C₂O₄ * H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1050730250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 6487-48-5
 • Số EC: 209-506-8
 • Công thức Hill: C₂K₂O₄ * H₂O
 • Khối lượng mol: 184,24 g/mol
 • Xét nghiệm (đo oxy hóa): 99,5 – 101,0 %
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Tính trung lập: vượt qua bài kiểm tra
 • Clorua (Cl): ≤ 0,001 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,0005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,02 %
 • Các chất bị sẫm màu bởi axit sunfuric nóng: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất di-Potassium oxalate monohydrate để phân tích (K₂C₂O₄ * H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1050730250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất di-Potassium oxalate monohydrate để phân tích (K₂C₂O₄ * H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1050730250”