Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • ố CAS: 7789-20-0
 • Số EC: 232-148-9
 • Công thức Hill: D₂O
 • Khối lượng mol: 20,03 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,95 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Deuterium oxide deuteration degree min (D₂O, Ống thủy tinh 10×0.75 ml) Merck 1034280009

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Deuterium oxide deuteration degree min (D₂O, Ống thủy tinh 10×0.75 ml) Merck 1034280009”

Thông số kỹ thuật
 • ố CAS: 7789-20-0
 • Số EC: 232-148-9
 • Công thức Hill: D₂O
 • Khối lượng mol: 20,03 g/mol
 • Độ khử màu: ≥ 99,95 %
 • Kiểm tra hiệu suất (phổ NMR): vượt qua kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Deuterium oxide deuteration degree min (D₂O, Ống thủy tinh 10×0.75 ml) Merck 1034280009

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Deuterium oxide deuteration degree min (D₂O, Ống thủy tinh 10×0.75 ml) Merck 1034280009”