Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • CAS: 156648-40-7
 • Công thức Hill: C₃₁H₃₆N₂O₆
 • Khối lượng mol: 532,63 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(157B)): ≥ 97 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dde-Lys(Fmoc)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆, Chai nhựa 1g) Merck 8540000001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dde-Lys(Fmoc)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆, Chai nhựa 1g) Merck 8540000001”

Thông số kỹ thuật
 • CAS: 156648-40-7
 • Công thức Hill: C₃₁H₃₆N₂O₆
 • Khối lượng mol: 532,63 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tinh khiết đối quang: ≥ 99,5 % (a/a)
 • Độ tinh khiết (TLC(157B)): ≥ 97 %
 • Độ tinh khiết (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 96,0 % (a/a)
 • Độ hòa tan (1 mmole trong 2 ml DMF): hòa tan rõ ràng
 • Xét nghiệm (đo axit): ≥ 90,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Dde-Lys(Fmoc)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆, Chai nhựa 1g) Merck 8540000001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Dde-Lys(Fmoc)-OH (C₃₁H₃₆N₂O₆, Chai nhựa 1g) Merck 8540000001”