Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • TRƯỜNG HỢP #. : 50-99-7
 • Số EC: 200-075-1
 • Công thức Hill: C₆H₁₂O₆
 • Khối lượng mol: 180,16 g/mol
 • Xét nghiệm (calc. trên chất khan): 97,5 – 102,0 %
 • Danh tính (vòng quay cụ thể): vượt qua bài kiểm tra
 • Nhận dạng (HPLC): vượt qua bài kiểm tra
 • Danh tính (nước): vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Độ dẫn điện: ≤ 20 µS/cm
 • Tạp chất liên quan (tổng tạp chất A và B): ≤ 0,4 %
 • Các chất liên quan (tạp chất C): ≤ 0,2 %
 • Các chất liên quan (tạp chất D): ≤ 0,15 %
 • Chất liên quan (tạp chất không xác định): ≤ 0,10 %
 • Các chất liên quan (Tổng các tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Dextrin: vượt qua bài kiểm tra
 • Tinh bột hòa tan, sulfit: ≤ 15 ppm
 • Dư lượng dung môi (ICH Q3C): được loại trừ bởi quy trình sản xuất
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất D(+)-Glucose anhydrous cho hóa sinh Reag. Ph Eur (C₆H₁₂O₆, chai nhựa 1kg) Merck 1083371000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất D(+)-Glucose anhydrous cho hóa sinh Reag. Ph Eur (C₆H₁₂O₆, chai nhựa 1kg) Merck 1083371000”

Thông số kỹ thuật
 • TRƯỜNG HỢP #. : 50-99-7
 • Số EC: 200-075-1
 • Công thức Hill: C₆H₁₂O₆
 • Khối lượng mol: 180,16 g/mol
 • Xét nghiệm (calc. trên chất khan): 97,5 – 102,0 %
 • Danh tính (vòng quay cụ thể): vượt qua bài kiểm tra
 • Nhận dạng (HPLC): vượt qua bài kiểm tra
 • Danh tính (nước): vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Độ dẫn điện: ≤ 20 µS/cm
 • Tạp chất liên quan (tổng tạp chất A và B): ≤ 0,4 %
 • Các chất liên quan (tạp chất C): ≤ 0,2 %
 • Các chất liên quan (tạp chất D): ≤ 0,15 %
 • Chất liên quan (tạp chất không xác định): ≤ 0,10 %
 • Các chất liên quan (Tổng các tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Dextrin: vượt qua bài kiểm tra
 • Tinh bột hòa tan, sulfit: ≤ 15 ppm
 • Dư lượng dung môi (ICH Q3C): được loại trừ bởi quy trình sản xuất
 • Nước (theo Karl Fischer): ≤ 1,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất D(+)-Glucose anhydrous cho hóa sinh Reag. Ph Eur (C₆H₁₂O₆, chai nhựa 1kg) Merck 1083371000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất D(+)-Glucose anhydrous cho hóa sinh Reag. Ph Eur (C₆H₁₂O₆, chai nhựa 1kg) Merck 1083371000”