Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 458-37-7
 • Số EC: 207-280-5
 • Công thức Hill: C₂₁H₂₀O₆
 • Công thức hóa học: [4-(OH)-3-(CH₃O)C₆H₃CH=CHCO]₂CH₂
 • Khối lượng mol: 368,39 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 75,0 % (a/a)
 • Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Diện tích%): ≤ 5,0 % (a/a)
 • Demethoxycurcumin (HPLC; Diện tích%): ≤ 20,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Curcumin để tổng hợp (C₂₁H₂₀O₆; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8203540002

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Curcumin để tổng hợp (C₂₁H₂₀O₆; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8203540002”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 458-37-7
 • Số EC: 207-280-5
 • Công thức Hill: C₂₁H₂₀O₆
 • Công thức hóa học: [4-(OH)-3-(CH₃O)C₆H₃CH=CHCO]₂CH₂
 • Khối lượng mol: 368,39 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 75,0 % (a/a)
 • Bisdemethoxycurcumin (HPLC; Diện tích%): ≤ 5,0 % (a/a)
 • Demethoxycurcumin (HPLC; Diện tích%): ≤ 20,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Curcumin để tổng hợp (C₂₁H₂₀O₆; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8203540002

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Curcumin để tổng hợp (C₂₁H₂₀O₆; Chai thủy tinh 2 g) Merck 8203540002”